CHANCELLERY

n 1. звання канцлера, канцлерство 2. відомство канцлера; будинок, де працює канцлер та його підлеглі 3. канцелярія посольства або консульства - ~ agreements угоди між канцеляріями - ~ protocol протокол офіційного листування - ~ style стиль службового листування - diplomatic ~ канцелярія дипломатичного представництва

Англо-український дипломатичний словник 

CHANCELLOR →← CHAMBER

T: 0.128460797 M: 3 D: 3