ADVANCE

I n 1. просування вперед 2. прогрес, успіх, покращення 3. амер. попередня підготовка, підготовчі заходи до візиту державного діяча тощо 4. наперед підготовлений репортаж (про майбутню подію, майбутню церемонію тощо); попередньо розісланий текст (промови, виступу) 5. наступ - economic ~ економічний прогрес - effective ~ in every field суттєвий прогрес у всіх областях - social ~ соціальний прогрес - technological ~ технічний прогрес - technological ~s досягнення техніки - ~ of unity зміцнення єдності - to make an all-round ~ досягнути суттєвого успіху - ~ party група працівників, що виїжджають в країну/ місто для підготовки візиту державного діяча II v 1. просуватися вперед 2. робити успіхи, просувати(ся) 3. проводити попередню підготовку до візиту державного/ політичного діяча - to ~ the day of a conference переносити дату конференції на раніший термін - to ~ a proposal висунути пропозицію - to ~ a suggestion висунути пропозицію

Англо-український дипломатичний словник 

ADVANCED →← ADOPTION

T: 0.10235085 M: 3 D: 3