AFFIRM

v 1. підтверджувати; затверджувати (рішення суду тощо) 2. юр. робити заяву; урочисто заявляти 3. скріпляти підписом/ печаткою - to ~ a decision підтвердити рішення - to ~ one's loyalty заявляти про свою лояльність - to ~ a resolution підтвердити резолюцію - to ~ the truth of the statement підтвердити правильність заяви - affirming that ... заявляючи про те, що ...

Англо-український дипломатичний словник 

AFFIRMATION →← AFFILIATION

T: 0.087266517 M: 3 D: 3