AFFIX

v поставити підпис, поставити печатку- to ~ the seal скріпити печаткою - to ~ one's signature поставити підпис

Англо-український дипломатичний словник 

T: 0.078906547 M: 1 D: 1