FABIAN

I n член фабіанського товаристваII adj 1. фабіанський 2. обережний; повільний; вичікувальний - ~ policy політика вичікування/ зволікань - ~ society фабіанське товариство

Англо-український дипломатичний словник 

T: 0.075088498 M: 1 D: 1