AGENCY

n 1. агентство, представництво; орган, організація; заклад; установа 2. сприяння, посередництво 3. сила, фактор, засіб - catch-all ~ розм. універсальний заклад - consular ~ консульське агентство, представництво - government agencies урядові органи - news ~ інформаційне агентство - specialized agencies спеціалізовані установи 00Н - ~ of destruction засіб знищення - accountability of (government) agencies підзвітність органів управління - pool of the news agencies об'єднання/ пул інформаційних агентств - to designate agencies визначати/ встановлювати заклади - by/ through the ~ of smbd./ smth. шляхом/ за допомогою/ при сприянні когось/ чогось

Англо-український дипломатичний словник 

AGENDA →← AFTERMATH

T: 0.084569612 M: 3 D: 3