AGENT

n 1. агент, представник, посередник, довірена особа 2. засіб, агент, отруйна речовина - ~ appointed призначений представник - bacterial ~ бактеріологічна отруйна речовина - blister ~ отруйна речовина шкірнонаривної дії - career ~s штатні працівники, агенти - chemical ~ хімічний агент, хімічна речовина - civil ~ державний службовець - consular ~ консульський агент, співробітник/ агент/ представник консульства - diplomatic ~ дипломатичний представник/ агент - disabling ~s речовини, що виводять зладу живу силу противника - G-~ агент нервово-паралітичної дії - highest ranking ~ at the mission старший за рангом представник дипломатичної місії - instant ~ агент миттєвої дії - lethal ~ смертоносний/ летальний агент; бойовий засіб смертельної дії - lethal nerve ~ агент смертельної дії, що вражає нервову систему - official ~s офіційні представники/ агенти - permanent administrative ~s (of an organization) кадрові адміністративні службовці (організації) - political ~s політичні представники - respiratory ~s отруйні речовини, що діють на дихальні шляхи - temporary consular ~ тимчасовий консульський представник/ агент - unofficial ~ неофіційний дипломатичний представник - ~ of bacterial warfare отруйна речовина, що застосовується при веденні бактеріологічної війни - ~ in charge of consular affairs офіційна особа, якій доручено займатися консульськими справами - biological ~ of warfare біологічний засіб ведення війни - microbial ~ of warfare мікробіологічний засіб ведення війни - to act as smbd.'s ~ бути представником когось, виступати в якості представника когось

Англо-український дипломатичний словник 

AGGRAVATE →← AGENDA

T: 0.187467499 M: 3 D: 3