AGREE

v 1. погоджуватися; домовлятися 2. відповідати, гармоніювати - to ~ to a compromise погоджуватися, йти на компроміс - to ~ with the facts відповідати фактам - to ~ with the original відповідати оригіналу - to ~ with the statement відповідати/ не протирічити заяві - to ~ on/ as to/ about smth. домовитися про щось, досягнути згоди з якогось питання - to be ~d on smth. домовитися про щось - ~d minutes узгоджений протокол - as previously ~d відповідно з раніше досягнутою домовленістю - hereby ~d as follows цим погодилися по таке - it is ~d between the Contracting Parties that... сторони, що домовляються, погоджуються, що...

Англо-український дипломатичний словник 

AGREEABLE →← AGREATION

T: 0.089885182 M: 3 D: 3