AID

I n 1. допомога, сприяння, підтримка 2. помічник - disinterested ~ безкорислива допомога - economic ~ економічна допомога - education ~ допомога в області освіти - foreign ~ іноземна допомога, допомога іншій державі - mutual ~ взаємна допомога, взаємодопомога - overseas ~ іноземна допомога, допомога іншій державі - suspension of ~ припинення допомоги - to grant ~ надати допомогу/ підтримку - to lend ~ надати допомогу/ підтримку - to render ~ надати допомогу/ підтримку - ~ with strings (attached) допомога, зв'язана з якимись умовами - White House ~ помічник президента США II v допомагати, надавати допомогу, підтримку - to ~ and abet юр. підбурювати когось

Англо-український дипломатичний словник 

AIDE →← AGRÉMENT

T: 0.124981465 M: 3 D: 3