ALLOW

v 1. дозволяти 2. визнавати справедливим/ правильним - to ~ a claim визнавати справедливою вимогу/ претензію; задовольняти вимогу/ претензію - to ~ time надавати/ виділяти час - to ~ vote надати можливість провести голосування

Англо-український дипломатичний словник 

T: 0.127875558 M: 1 D: 1