ALLUSION

n 1. посилання; згадка (усна або письмова) 2. натяк - casual ~ випадковий натяк - hypocritical ~ лицемірний натяк; лицемірне посилання - obscure ~ туманний натяк - to make an ~ to smth. посилатися на щось

Англо-український дипломатичний словник 

ALLY →← ALLOWANCE

T: 0.101823833 M: 3 D: 3