ALTERATION

n 1. зміна, перебудова 2. юр. зміна умов договору (угодою сторін) - basic ~s основні зміни - profound ~s суттєві/ кардинальні зміни - significant ~s значні зміни - to make ~s in smth. робити зміни в чомусь - to undergo ~s зазнати змін - this is liable to ~s це може бути змінено

Англо-український дипломатичний словник 

ALTERNATE →← ALTER

T: 0.087071373 M: 3 D: 3