ALTERNATE

I n 1. альтернат, почергове старшинство 2. протокольна (по дипломатичному старшинству) розсадка дипломатичних представників; почергове головування (звич. за алфавітом) представників країн на нарадах, конференціях тощо - ~ for a member of a committee (delegation, etc.) заступник члена комітету (делегації тощо) II adj той, що заміщає - ~ delegate той, що заміщає делегата - ~ representative заступник представника

Англо-український дипломатичний словник 

ALTERNATIVE →← ALTERATION

T: 0.09935818 M: 3 D: 3