ALTERNATIVE

I n альтернатива, вибір- constructive ~ конструктивна альтернатива - preposterous ~ абсурдна альтернатива - sensible ~ розумна альтернатива - undesirable ~ небажана альтернатива - to be confronted with an ~ стояти перед альтернативою/ вибором - to endorse an ~ приймати альтернативу - to have no ~ не мати (іншого) вибору - to offer an ~ пропонувати альтернативу - to propose an ~ пропонувати альтернативу - to reject an ~ відхиляти альтернативу - there is no other ~ but ... немає іншої альтернативи/ іншого шляху/ вибору, крім ... II adj 1. альтернативний 2. взаємовиключаючий - ~ (foreign) policy альтернативна (зовнішня) політика - ~ possibility альтернативні можливості - ~ strategy альтернативна стратегія

Англо-український дипломатичний словник 

ALTERNATIVELY →← ALTERNATE

T: 0.082786849 M: 3 D: 3