AMBIGUOUS

adj неясний, нечіткий, що допускає двояке тлумачення, двозначний- ~ allusions двозначні натяки - ~ answer невизначена відповідь - ~ form of words двозначне формулювання - ~ statement заява, яка допускає двозначне тлумачення - ~ terms невизначені/ нечіткі умови

Англо-український дипломатичний словник 

AMBIT →← AMBIGUITY

T: 0.089052402 M: 3 D: 3