AMBITION

n 1. честолюбство, властолюбство 2. звич. pl честолюбний задум 3. амбіції, прагнення - lofty ~s благородні прагнення - national ~s національні прагнення - ~ to be smth. прагнення стати кимсь - ~ to do smth. бажання зробити щось - to achieve one's ~s здійснити честолюбні задуми/ амбіції - to attain one's ~s здійснити честолюбні задуми/ амбіції - to cherish ~s виношувати честолюбні задуми

Англо-український дипломатичний словник 

AMBITIOUS →← AMBIT

T: 0.097585662 M: 3 D: 3