AMEND

v вносити зміни, поправки- to ~ an agreement вносити зміни/ поправки в угоду - to ~ a resolution вносити поправки в резолюцію - to ~ a proposal внести поправки у пропозицію - to adopt a resolution as ~ed прийняти резолюцію зі всіма поправками - ~ed in the way proposed виправлений у відповідності з внесеними пропозиціями - as revised and ~ed з внесеними змінами і поправками

Англо-український дипломатичний словник 

AMENDATORY →← AMBITIOUS

T: 0.106679047 M: 3 D: 3