AMENDMENT

n поправка- ~ procedure процедура внесення поправок - clear-cut ~ чітко/ ясно сформульована поправка - consequential ~ поправка, викликана іншою поправкою - constitutional ~ поправка до конституції - draft ~ проект поправки - drafting ~ редакційна поправка - formal ~ редакційна поправка - oral ~ усна поправка - oral ~ as revised усна поправка з внесеними в неї змінами - orally revised ~ поправка з внесеними в неї усними змінами - textual ~ редакційна поправка - verbal ~ усна поправка - wrecking ~ поправка до законопроекту, зроблена для того, щоб звести його нанівець - ~ as amended поправка з внесеною в неї поправкою/ поправками - ~ to an ~ поправка до поправки - ~ of items зміна пунктів порядку дня - ~ of a treaty внесення поправки/ поправок в договір - right to resubmit ~s право повторного подання поправок - to accept an ~ прийняти/ одобрити поправку - adopt an ~ прийняти/ одобрити поправку - to alter an ~ виправити/ змінити поправку - to amend an ~ виправити/ змінити поправку - to approve an ~ схвалити поправку - to consider an ~ обговорювати попраку - to declare an ~ (ir)receivable оголосити поправку (неприйнятною - to disagree to an ~ не погодитися з поправкою - to incorporate an ~ включити поправку - to insert an ~ внести поправку - to make an ~ зробити поправку - to merge together several ~s об'єднати декілька поправок - to move an ~ внести/ запропонувати поправку - to oppose an ~ заперечувати проти поправки - to pass an ~ прийняти поправку - to present ~ in writing подати поправку в письмовій формі - to propose an ~ внести/ запропонувати поправку - to ratify an ~ затвердити поправку - to reject an ~ відхилити поправку - to resubmit ~s повторно подати/ запропонувати повторно поправки, знову внести на розгляд поправки - to second an ~ підтримати поправку/ пропозицію щодо поправки - to submit ~ in writing подати поправку в письмовій формі - to vote down an ~ відхилити поправку - to vote on an ~ проголосувати поправку - to withdraw an ~ зняти запропоновану поправку

Англо-український дипломатичний словник 

AMICABLE →← AMENDED

T: 0.098942525 M: 3 D: 3