ANALYSIS

n (pl analyses) аналіз, дослідження, детальний розгляд- gnoseological ~ гносеологічний аналіз - obscure ~ непереконливий аналіз - operationalist ~ операційний аналіз - phenomenalist ~ феноменалістичний аналіз - physicalist ~ фізикалістський аналіз - retrospective ~ ретроспективний аналіз - scientific ~ науковий аналіз - subtle ~ тонкий аналіз

Англо-український дипломатичний словник 

ANALYST →← ANALOGUE

T: 0.086803418 M: 3 D: 3