ANALYSIS

n (pl analyses) аналіз, дослідження, детальний розгляд- gnoseological ~ гносеологічний аналіз - obscure ~ непереконливий аналіз - operationalist ~ операційний аналіз - phenomenalist ~ феноменалістичний аналіз - physicalist ~ фізикалістський аналіз - retrospective ~ ретроспективний аналіз - scientific ~ науковий аналіз - subtle ~ тонкий аналіз

Англо-український дипломатичний словник 

T: 0.074089034 M: 1 D: 1