ANNEX

I n додаток, доповнення (до документу, книги тощо) - ~ fascide окремий випуск додатку - information ~ інформаційний додаток - ~ to a convention додаток до конвенції - to attach an ~ to smth. зробити додаток до чогось II v 1. приєднувати, анексувати 2. додавати, додавати у вигляді додатка - to ~ a territory анексувати територію - to ~ to a convention додаватися до конвенції

Англо-український дипломатичний словник 

ANNEXATION →← ANGARY

T: 0.082998307 M: 3 D: 3