ANTAGONISM

n 1. ворожнеча, антагонізм 2. антагоністичне протиріччя - ~ to/ against smbd./ smth. вороже відношення до когось/ чогось - to be brought into ~ with smth. вступити в протиріччя з чимось - to come into ~ with smth. вступити в протиріччя з чимсь

Англо-український дипломатичний словник 

T: 0.0700561 M: 1 D: 1