APPEAL

I n заклик, звернення - ~ against the ruling of the President опротестування постанови голови; протест проти постанови голови - an ~ for peace заклик до миру - an ~ to the chairman звернення до головуючого - to make an ~ to arms закликати до зброї - to make an ~ to force закликати до застосування сили - to support an ~ підтримувати звернення/ заклик II v 1. апелювати, звертатися із закликом 2. звертатися (зарішенням, підтримкою тощо) - to ~ to an experience посилатися у підтвердження чогось на досвід - to ~ to facts посилатися у підтвердження чогось на факти - to ~ to history звертатися до історії, закликати у свідки історію - to ~ to the public on smbd.'s behalf звертатися до громадськості від імені когось - to ~ to reason апелювати до розуму - to ~ against the ruling of the President опротестувати постанову голови

Англо-український дипломатичний словник 

APPEAR →← APOSTOLIC(AL)

T: 0.093586659 M: 3 D: 3