APPEAR

v 1. з'явитися перед кимсь; виступати 2.знаходитися, бути - to ~ on the agenda бути на порядку денному - to ~ before a Committee бути присутнім/ виступати в комітеті - to ~ the report бути/ з'являтися/ згадуватися в доповіді

Англо-український дипломатичний словник 

APPEARANCE →← APPEAL

T: 0.073681777 M: 3 D: 3