APPEARANCE

n 1. поява, виступ 2. ймовірність, правдоподібність - to make public ~ публічно виступати - to make a television ~ виступати по телебаченню - by all ~s судячи зі всього

Англо-український дипломатичний словник 

APPEASE →← APPEAR

T: 0.075936501 M: 3 D: 3