APPOINT

v 1. призначати (на посаду), затвердити (на посаді) 2. призначати, домовлятися про місце або час - to ~ smbd. ambassador призначити послом - to ~ a commission призначити/ затвердити комісію - to ~ committee утворити комітет - to ~ the day for the conference призначити день проведення конференції/ наради - to ~ as a delegate призначити представником - to ~ a diplomatic agent призначити дипломатичного представника - to ~ directorate of the organization призначити директорат організації - to ~ members of the mission призначити членів персоналу представництва - to ~ as an observer призначити спостерігачем - to ~ smbd. to a post призначити когось на посаду - to ~ a regular member призначити посадову особу - to ~ a substitute призначити заступником - to ~ tellers призначити лічильну комісію

Англо-український дипломатичний словник 

APPOINTIVE →← APPLY

T: 0.081008699 M: 3 D: 3