APPROPRIATE

I adj належний, відповідний- ~ examples відповідні/ доречні приклади - ~ means належні заходи - ~ measures належні заходи - ~ steps належні заходи - ~ to the occasion який відповідає ситуації - ~ to the theme відповідний темі - to take ~ measures/ steps прийняти всі необхідні заходи II v (to, for) призначати, асигнувати, виділяти - to ~ money for smth. асигнувати/ виділяти гроші на щось

Англо-український дипломатичний словник 

APPROPRIATION →← APPROBATE

T: 0.102831578 M: 3 D: 3