APPROVE

v затверджувати, приймати, санкціонувати- to ~ in first reading затвердити у першому читанні - to ~ the minutes of the meeting затвердити протокол наради - to ~ a plan затвердити план

Англо-український дипломатичний словник 

T: 0.089043835 M: 1 D: 1