ARGUMENT

n 1. доказ, аргумент 2. аргументація 3. дискусія, суперечка - inductive ~ індуктивний доказ - invulnerable ~ незаперечний доказ - pseudoscientific ~s псевдонаучні аргументи - solid ~ вагомий доказ - unconvincing ~ непереконливий доказ - valid ~ вагомий доказ - vicious ~ непереконливий доказ - weak ~ слабий доказ - solid ~ вагомий доказ - well-knit ~ струнка система доказів - ~ of great weight дуже вагомий аргумент/ доказ - relevance of an ~ важливість/ актуальність доказу/ аргументу - weakness of an ~ слабкість/ непереконливість доказу - to buttress ~s підкріплювати аргументи/ докази - to demolish ~s спростовувати/ знищувати аргументи - to elude ~ ухилятися від суперечки - to prop up ~s підтверджувати аргументи/ докази - to refute ~s спростовувати докази - to rehash the ~s по-новому сформулювати докази - I do not follow your ~ я не вловлюю зв'язку у ваших доказах - I am open to your ~ я готовий вислухати інші думки

Англо-український дипломатичний словник 

ARGUMENTATION →← ARGUE

T: 0.095774444 M: 3 D: 3