ASPIRATION

n прагнення- expansionist ~s експансіоністські настрої - hegemonistic ~s гегемоністські настрої - ~s for peace прагнення до миру - ~s towards universal peace прагнення до встановлення загального миру - to meet the ~s відповідати бажанню - to realize ~s здійснювати бажання

Англо-український дипломатичний словник 

ASSAIL →← ASPIRANT

T: 0.075222534 M: 3 D: 3