ASSENT

I n 1. згода 2. дозвіл, санкція - qualified ~ згода із застереженням - reluctant ~ згода, дана з неохотою - silent ~ мовчазна згода - tacit ~ мовчазна згода - to give one's ~ to smth. погодитися на щось - by ~ з дозволу - with ~ з дозволу II v погоджуватися - to ~ to an opinion погоджуватися з думкою - to ~ to a proposal погодитися на пропозицію - to ~ to a statement погодитися/ виразити згоду з заявою

Англо-український дипломатичний словник 

ASSERTION →← ASSEMBLYMAN

T: 0.071144776 M: 3 D: 3