ASSESSMENT

n 1. оцінка 2. визначення суми - unbiased ~ неупереджена оцінка - ~ of the situation оцінка ситуації - ~ for taxation визначення розміру податку

Англо-український дипломатичний словник 

ASSESSOR →← ASSESS

T: 0.08722001 M: 3 D: 3