ATTACH

v 1. приписувати, надавати 2. докладати - to ~ documents to a letter додавати документи до листа - to ~ importance to a question надавати значення питанню, вважати питання важливим

Англо-український дипломатичний словник 

ATTACHÉ →← ATROCITY

T: 0.07376539 M: 3 D: 3