ATTACK

I n 1. атака, напад, наступ 2. нападки, недоброзичлива критика - armed ~ збройний напад - launch-under ~ концепція "запуску в умовах неминучого знищення" (у результаті ракетного удару противниках - malicious ~s злісні нападки - nuclear ~ ядерний напад, ядерний удар - nuclear-missile ~ ракетно-ядерний удар - pre-emptive ~ випереджуючий удар - sneak ~ раптовий напад - sudden ~ раптовий напад - surprise ~ раптовий напад - treacherous ~ віроломний напад - ~ against smth. критика чогось - ~ on one's honor and reputation замах на честь та репутацію - ~ without warning напад без попередження - to be subject to nuclear ~ зазнати ядерного нападу - to carry an ~ атакувати - to come under ~s зазнавати ударів - to deliver an ~ наносити удар - to launch an ~ почати наступ - to make an ~ on smth. наступати на щось - to mount a full scale ~ розпочати наступ по всьому фронту - to rebuff an ~ відбити атаку/ наступ - to repulse an ~ відбити атаку/ наступ II v 1. атакувати, нападати 2. критикувати - to ~ an enemy нападати на противника - to ~ proposals критикувати пропозиції

Англо-український дипломатичний словник 

ATTAIN →← ATTACHMENT

T: 0.08549173 M: 3 D: 3