UNEQUIVOCAL

adj недвозначний, певний, ясний- plain and ~ language ясна і точна мова - ~ draft resolution чітко/ ясно сформульований проект резолюції - ~ meaning недвозначне/ однозначне/ ясне значення - to give an ~ answer дати недвозначну/ однозначну відповідь

Англо-український дипломатичний словник 

UNEQUIVOCALLY →← UNEQUAL

T: 0.076767104 M: 3 D: 3