UNEQUIVOCALLY

adv недвозначно, однозначно, певно- to make one's point ~ чітко викласти суть питання

Англо-український дипломатичний словник 

UNEXPIRED →← UNEQUIVOCAL

T: 0.090949907 M: 3 D: 3