UNIVERSAL

adj 1. загальний, всесвітній 2. універсальний - ~ and over-all disarmament загальне і повне роззброєння - ~ authority широкі повноваження - ~ importance світове/ всесвітнє значення - ~ organization всесвітня організація - ~ peace загальний мир - ~ rule правило без винятків - ~ in scope універсальний/ загальний за сферою застосування - ~ suffrage загальне виборче право - ~ terms загальні/ універсальні умови; умови, що не мають винятків - ~ military service загальний військовий обов'язок - ~ service загальна військова повинність - ~ treaty універсальний договір

Англо-український дипломатичний словник 

UNIVERSALLY →← UNITY

T: 0.096191925 M: 3 D: 3