UNRESOLVED

adj нерозв'язаний, невирішений- ~ conflict нерозв'язаний конфлікт - ~ problem невирішена проблема

Англо-український дипломатичний словник 

UNREST →← UNRESERVED

T: 0.082273279 M: 3 D: 3