UNREST

n заворушення, безпорядки- to curb political ~ стримувати/ придушувати політичні заворушення - to set off a new wave of ~ спричинити/ викликати нову хвилю безпорядків, викликати нові заворушення, дати поштовх новій хвилі заворушень

Англо-український дипломатичний словник 

UNRESTRICTED →← UNRESOLVED

T: 0.074246192 M: 3 D: 3