UNWARRANTED

adj 1. довільний, самовільний, незаконний, недозволений 2. необґрунтований, невиправданий, недоречний - ~ conclusion необґрунтований висновок - ~ remark недоречне зауваження - ~ restriction безпідставне/ свавільне обмеження - ~ search обшук без ордера

Англо-український дипломатичний словник 

UNWAVERING →← UNWARRANTABLE

T: 0.103980001 M: 3 D: 3