URGENCY

n 1. терміновість, невідкладність; наполегливість, настирливість 2. парл. рішення про позачергове обговорення питання - as a matter of ~ в терміновому порядку - matter of great ~ термінова справа - sense of ~ почуття настійності/ пильності/ нагальності - to give a new ~ to the policy надати додаткової інтенсивності політичному курсові

Англо-український дипломатичний словник 

URGENT →← URGE

T: 0.085064231 M: 3 D: 3