UTTER

I adj 1. категоричний, беззастережний, остаточний 2. повний, цілковитий, абсолютний - ~ refusal категорична відмова II v виражати словами, викладати, передавати (думки тощо) - to ~ a declaration робити заяву - to ~ one's thoughts висловлювати свої думки

Англо-український дипломатичний словник 

UTTERANCE →← UTOPIAN

T: 0.104431672 M: 3 D: 3