VACILLATING

adj нерішучий, хиткий, що вагається- ~ policy нерішуча/ хитка політика - ~ president нерішучий президент

Англо-український дипломатичний словник 

VAGRANT →← VACATION

T: 0.100852807 M: 3 D: 3