VAGUE

adj невизначений, неясний, невиразний- ~ answer невизначена/ невиразна відповідь - ~ article неясна стаття, стаття з розпливчастим формулюванням - ~ hope непевна надія - ~ idea неясна думка - ~ provision розпливчасте положення, розпливчата умова (договору тощо) - ~ rumours непевні чутки - ~ term неточний термін - to be ~ about smth. a) висловлюватися невизначено, ухилятися від прямої відповіді b) не бути впевненим в чомусь, не мати чіткої уяви про щось - to speak in a ~ language a) висловлюватися невизначено, ухилятися b) не бути впевненим в чомусь, не мати чіткої уяви про щось

Англо-український дипломатичний словник 

VAIN →← VAGRANT

T: 0.10293126 M: 3 D: 3