VAIN

adj 1. марний, даремний 2. пустий, поверховий, показний, суєтний - ~ attempt марна/ безуспішна спроба - ~ discussion безплідна суперечка - ~ efforts марні зусилля - ~ endeavour марна/ безуспішна спроба - ~ promise пуста обіцянка - ~ resistance даремний опір - under a ~ pretext під надуманим приводом

Англо-український дипломатичний словник 

VALID →← VAGUE

T: 0.095660351 M: 3 D: 3