VALID

adj 1. дійсний, чинний, справжній 2. вагомий, обґрунтований, переконливий 3. дійовий, ефективний, надійний - ~ argument вагомий аргумент - ~ ballot paper дійсний бюлетень - ~ contract чинний контракт - ~ claim обґрунтована претензія - ~ criticism серйозна/ переконлива критика - ~ decision рішення, що має силу; дійсне рішення - ~ elections дійсні вибори - ~ method надійний спосіб - ~ objection вагоме/ переконливе заперечення - ~ position правомірна позиція - ~ proof переконливий/ вагомий доказ - ~ for one year (two years, etc.) зберігає силу/ дійсний протягом одного року (двох років тощо) - ~ reason переконлива/ вагома причина; вагомі підстави - ~ until recalled дійсний/ чинний до відміни

Англо-український дипломатичний словник 

VALIDATE →← VAIN

T: 0.129813156 M: 3 D: 3