VALIDITY

n 1. законність, дійсність, чинність 2. вагомість, обґрунтованість - formal ~ формальна чинність - temporal ~ чинність угоди до певного часу - ~ of adopted decisions юридична сила прийнятих рішень - ~ of an argument обґрунтованість аргументу - ~ of an article законність/ правильність статті (якогось документу) - ~ of a Charter дійсність/ юридична сила статуту - ~ of a conclusion обґрунтованість висновку - ~ of implementing protocols дія робочих протоколів - ~ of an objection обґрунтованість заперечення - ~ of the Protocol чинність/ юридична сила протоколу - ~ of a treaty чинність/ юридична сила договору - to confer upon the agreement its true international ~ надавати угоді дійсну юридичну силу в міжнародних справах - to dispute the ~ of a document піддавати сумніву/ оспорювати юридичну силу документа - to terminate the ~ of the convention припинити дію конвенції

Англо-український дипломатичний словник 

VALUATION →← VALIDATION

T: 0.098054646 M: 3 D: 3