VALUE

n 1. цінність, важливість 2. pl цінності, вартості - aesthetic ~s естетичні цінності/ вартості - cultural ~s культурні цінності/ вартості - moral ~s моральні цінності/ вартості - ~ judgment оціночне судження; суб'єктивна оцінка/ точка зору - proffesional ~ of a diplomat професійні достоїнства, позитивні якості дипломата

Англо-український дипломатичний словник 

VAN →← VALUATION

T: 0.081653018 M: 3 D: 3