VAN

n (звич. the ~, скор. від vanguard) авангард- to be in the ~ бути в перших рядах, в авангарді - to lead the ~ бути в перших рядах/ в авангарді

Англо-український дипломатичний словник 

VANGUARD →← VALUE

T: 0.076702411 M: 3 D: 3