VERACITY

n 1. точність, достовірність 2. правда, правдива думка - ~ of a report точність/ достовірність повідомлення - to doubt the ~ of the statement піддавати сумніву точність/ достовірність заяви

Англо-український дипломатичний словник 

VERBAL →← VERACIOUS

T: 0.106721981 M: 3 D: 3