VERBAL

adj 1. усний 2. мовний, вербальний 3. словесний 4. буквальний, дослівний - ~ agreement a) усна угода b) угода не у формі документа - ~ alteration зміна редакційного характеру; заміна окремих слів (в тексті) - ~ arrangement усна домовленість - ~ communication усне повідомлення - ~ contract a) усний контракт b) контракт не в формі документа - ~ copy точна копія (документа тощо) - ~ corrections заміна окремих слів - ~ difficulties труднощі, спричинені неточністю формулювання/ двозначністю - ~ dispute суперечка про слова - ~ duel словесна перепалка, словесний двобій - ~ niceties відтінки/ нюанси значення слів - ~ note вербальна/ усна нота - ~ translation дослівний переклад - ~ subtleties відтінки/ нюанси значення слів

Англо-український дипломатичний словник 

VERBALLY →← VERACITY

T: 0.086365024 M: 3 D: 3